Rijksoverheid gunt Detron de aanbesteding IWR2019|VoIPCentrales Mitel

De Rijksoverheid, onder regie van de Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR), heeft Detron de Europese aanbesteding IWR2019|VoIP-Centrales Mitel gegund. De aanbesteding betreft de opvolger van Overeenkomst VoIP-centrales OT2010. Deze aanbesteding won Detron al in 2012 en is steeds door de Rijksoverheid verlengd tot de maximale periode die eind maart 2020 eindigt. De nieuwe overeenkomst gaat in op 30 maart 2020. De overeenkomst heeft een looptijd voor onbepaalde tijd, hetgeen een primeur is binnen het speelveld van ICT-aanbestedingen van de Rijksoverheid.

De nieuwe overeenkomst draait om het onderhoud en beheer van op IP gebaseerde Mitel communicatiesystemen. Een groot deel van de Rijksoverheid maakt hier gebruik van, waaronder meerdere ministeries, de Tweede Kamer, Algemene Rekenkamer, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en tientallen andere Rijksoverheidsorganisaties. In totaal betreft dit meer dan 110.000 gebruikers.

De overeenkomst is op 30 januari 2020 namens de Staat der Nederlanden getekend door Mark de Boer (wnd directeur concernondersteuning) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Tom Tank, CEO van Detron.

Tom Tank geeft aan super trots te zijn op het winnen van deze belangrijke aanbesteding: “Naast de uitstekende dienstverlening die de overheid van ons gewend is, zijn wij ook volop in ontwikkeling voor wat betreft de nieuwe werkplek. Een soepele migratie in het tempo van de klant is hierbij, naast technologische innovatie, een belangrijk aandachtspunt. Dit maakt een verantwoorde overgang naar nieuwe communicatiemogelijkheden tussen overheden onderling en overheden met burgers mogelijk.” aldus de CEO van Detron.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.