Copyright

Suez Capital behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Suez Capital, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Copyright 2023 Suez Capital BV