Disclaimer

Deze website (www.suezcapital.nu) wordt beheerd door Suez Capital BV (“Suez Capital”) en is enkel bedoeld ter algemene informatie.

Suez Capital kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch kan Suez Capital garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

De informatie gegeven op deze website, alsmede op van pagina’s door externe links, is niet bedoeld als een vorm van advies. Bij gebruik van de geboden informatie, is dat uitdrukkelijk voor eigen rekening en risico.

Suez Capital aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Suez Capital geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten en virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website. Daarnaast aanvaardt Suez Capital geen enkele aansprakelijkheid betreffende de informatie die op, aan of via deze website ter beschikking wordt gesteld.