Werkwijze

De kracht van Suez Capital is dat de investeringsmaatschappij een goed gevoel voor timing heeft ontwikkeld. Ook dit is een exponent van ‘channelled investments’. En het resultaat van landurige ervaring. Ieder bedrijf heeft een duidelijke cyclus, een tijdpad waarin de ontwikkelingen zich voltrekken. Doordat Suez Capital goed kan inschatten in welke tijdsfase een bedrijf zich precies bevindt, kunnen we het turn-around beleid ook veel scherper definiëren. Hoe exacter de diagnose, hoe stringenter de maatregelen. En hoe doelmatiger en resultaatgerichter de werkwijze. Bij elk investeringstraject wordt vastgehouden aan een effectief vijf-stappenplan:

Stap 1: Quick Scan naar de huidige financiële en marktpositie van de onderneming en een eerste analyse van de risico’s en kansen voor het bedrijf. Dit proces kan variëren van enkele uren tot enkele dagen.

Stap 2: Grondige analyse van de financieringsbehoefte van de onderneming in de komende 1 tot 3 jaar en formulering van de maatregelen die genomen moeten worden om (weer) op een structureel hoger rendementsniveau te komen. Tevens wordt een doelstelling geformuleerd voor de verhouding tussen het aan te trekken eigen- en vreemd vermogen.

Stap 3: Vastlegging van de principeafspraken tussen Suez Capital en de bestaande aandeelhouder(s), waarbij de hoogte en de vorm van de kapitaalinbreng wordt afgesproken alsmede de actieve betrokkenheid van één of meer van Suez Capitals partner’s.

Stap 4: Uitvoering van de gemaakte afspraken waaronder in voorkomende situaties het bewerkstelligen van de gewenste bancaire herfinanciering en het in gang zetten van de eerder geformuleerde maatregelen ter herstel van het rendement.

Stap 5: Nadat de onderneming weer in financieel rustig vaarwater terecht is gekomen, bouwt Suez Capital haar actieve betrokkenheid enigszins af en worden met de overige aandeelhouders afspraken gemaakt over de mogelijke exit op termijn van Suez Captal en/of de mede-aandeelhouders.

 

Investeren is timing

De kracht van Suez Capital is dat de investeringsmaatschappij een goed gevoel voor timing heeft ontwikkeld. Ook dit is een exponent van ‘channelled investments’. En het resultaat van landurige ervaring. Ieder bedrijf heeft een duidelijke cyclus, een tijdpad waarin de ontwikkelingen zich voltrekken. Doordat Suez Capital goed kan inschatten in welke tijdsfase een bedrijf zich precies bevindt, kunnen we het turn-around beleid ook veel scherper definiëren. Hoe exacter de diagnose, hoe stringenter de maatregelen. En hoe doelmatiger en resultaatgerichter de werkwijze.