Kenmerken

Suez Capital investeert uitsluitend met fondsen die door de partners zelf worden ingezet. Deze inzet van de eigen middelen, in combinatie met actieve betrokkenheid zijn kenmerkend voor de investerings-maatschappij.

Suez Capital maakt duidelijke werkafspraken met aandeelhouders en management. Ook bij minderheidsparticipaties worden de verantwoordelijkheden waar nodig zo concreet mogelijk vastgelegd.

Suez Capital ontwikkelt met de aandeelhouders en met het management de strategie en de visie voor de korte, de middellange en de lange termijn. Risico’s en valkuilen worden scherp gedefinieerd en afgebakend. Ook dit typeert de transparante beleidsvoering van Suez Capital.

Beslissingen worden weloverwogen maar snel en adequaat genomen en uitgevoerd.

Indien vereist worden de bancaire posities heroverwogen. Suez Capital heeft uitstekende kontakten met banken en kredietverzekeraars waardoor een optimale mix tussen eigen en vreemd vermogen wordt bewerkstelligd.

Ook het exit proces wordt nauwgezet omschreven. De exit zelf wordt in goed overleg met aandeelhouders en management uitgevoerd.