Doelstellingen

Suez Capital heeft voor haar investeringen als eerste doelstelling, waardeherstel, waardecreatie, groei en verkoop op termijn.
Voor deze investeringen geldt dat dit zelfstanding wordt gearrangeerd, zonder tijdrovende beslissingstrajecten vooraf.

In overleg met de aandeelhouder(s) wordt vooraf een visie geformuleerd op basis waarvan wordt geïnvesteerd. In een dergelijke visie wordt veelal ook een exit strategie uitgewerkt. Deze exit strategie is een globale richtlijn. De ervaring leert, vanwege voortschrijdend inzicht, dat marktomstandigheden of andere oorzaken de timing van een exit kunnen beïnvloeden.

Daar de belangen van de aandeelhouders parallel lopen zal een exit dan ook altijd in goed overleg plaatsvinden. Suez Capital heeft geen interne rentabiliteitsvereisten die prevaleren.

Doelgroep

Onze participaties betreffen in de regel ondernemingen met een omzet tot € 50 mln. Suez Capital investeert maximaal € 2 mln uit eigen middelen per investering. Bij alle investeringen van Suez Capital staat voorop dat er een turn around plaats moet vinden. Daar ligt de kracht en toegevoegde waarde van Suez Capital.

De ervaring leert dat veel familiebedrijven met opvolgingsproblematiek zich richten tot Suez Capital. Het werkterrein van Suez Capital bevindt zich in de Benelux en incidenteel in de omringende landen.